DĚKUJI ZA VAŠE NÁVŠTĚVY PO DOBU OSMI LET,

               ZA MÉHO PŮSOBENÍ JAKO SPRÁVCE KEMPU 

                                                                                                                                                    JAN ZÁBAL                                          

 
 
 

KEMP OD 1.10.2021 UZAVŘEN

    V ŘÍJNU 2021, BUDE OBCÍ ROUDNÁ, VÝBĚROVÝM ŘÍZENÍM

 ZVOLEN NOVÝ SPRÁVCE KEMPU NA DALŠÍ OBDOBÍ

 
 
                                                       
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 

 

 

Kontaktujte nás