POZOR !!!

                Obec Roudná zveřejnila na začátku letošního roku záměr na pronájem kempu Pohoda.               

 Připomínáme všem zájemcům, že mohou podávat své žádosti o pronájem  do 30.září 2021.

Doba nájmu bude dále pokračovat od 1.ledna 2022 na 3 roky.