Připravujeme:

31.01.2014 18:16

Rádi bychom v nadcházející sezóně zrealizovali neméně úprav.

Chtěli bychom zřídit:

pro nejmenší návštěvníky:

                             dětské hřiště s prolézačkami a houpačkami, zrekonstruovat pískoviště

pro sportující mládež i ostatní návštěvníky:

                             hřiště na nohejbal,volejbal, plážový volejbal,petang. 2x venkovní stůl pro stolní tenis

Dále nás čeká:

                               opravy stávajících sociálních zařízení, odkanalizování starého sociálního zařízení a 9 chat Gize

                               Vymalování a opravy chatek, osazení kempu lavičkami a odpadkovými koši

  Máme zájem docílit toho aby v naší restauraci bylo podáváno kromě nápojů alespoň 5 hotových hlavních jídel .

Toto vše plánujeme zvládnout do zahájení sezóny 2014.